micromis
Power shield

Rozszerzenie Micromis Power Shield to dodatkowa płytka rozszerzająca możliwości platformy Micromis Base V1. Dzięki niej można podłączyć zewnętrzny zasilacz lub baterię, aby zasilić zarówno samą platformę Micromis, jak i wszelkie urządzenia zewnętrzne podłączone do nakładki.
Potrzebujesz więcej informacji na temat produktu? Pobierz dostępne materiały źródłowe takie jak schematy elektroniczne, modele 3D czy obrysy płytek PCB.

Kluczowe cechy

Umożliwia zasilanie Power Shieldu i Micromis Base V1 z zasilacza AC
Szeroki zakres napięcia zasilania płytki DC - od 7 do 35 V
Popularne złącze zasilania DC 5,5mm/2,5mm
Sygnalizacja aktywacji kanału przez diody LED
Możliwość sterowania dwoma przekaźnikami i dwoma wyjściami napięciowymi z zasilacza
Wbudowane transoptory dla ochrony obwodu
Nakładka Micromis Power Shield to dodatkowa płytka rozszerzająca możliwości platformy Micromis Base V1. Dzięki niej można podłączyć zewnętrzny zasilacz lub akumulator, który będzie zasilać zarówno samą platformę Micromis, jak i dowolne zewnętrzne urządzenia podłączone do nakładki. W tym celu nakładka Power Shield posiada dwa przekaźniki z wyjściami śrubowymi, które umożliwiają sterowanie urządzeniami zasilanymi przy pomocy napięcia wyższego niż 20V podłączonymi do nakładki. Ponadto, dostępne są również dwa sterowane wyjścia napięcia z zasilacza, które pozwalają na zasilanie zewnętrznych peryferiów takich jak taśmy LED, silniki, pompy wody czy też zewnętrznych układów za pomocą napięcia dostarczanego przez zewnętrzne źródło zasilania.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, nakładka Power Shield wykorzystuje transoptory do kontrolowania przekaźników i wyjść napięcia. Transoptory to specjalne elementy elektroniczne, które są w stanie przetworzyć sygnał elektryczny na optyczny i odwrotnie. Dzięki temu, sygnał sterujący przekaźnikami i wyjściami napięcia jest izolowany od reszty obwodu, co zapobiega przedostawaniu się niepożądanych sygnałów i zakłóceń oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy całego systemu.
Nakładka Power Shield to niezwykle przydatne rozszerzenie dla platformy Micromis Base V1, które pozwala na podłączenie zewnętrznego źródła oraz sterowanie napięciem zasilającym zewnętrzne urządzenia. Rozwiązania te są niezwykle przydatne podczas tworzenia projektów z zakresu Smart Home.

Check out our free Quick Start Guide for the Micromis Base V1 board!

With the guide we created, you will learn how to get started with the Micromis Base V1 board and learn important information about the design itself.

The Quick Start guide discusses such topics as:
- getting the Micromis Base V1 board up and running for the first time
- using the Micromis Base V1 board in conjunction with the Arduino IDE and Visual Studio Code environment with the PlatformIO add-on
- describing the pins of the development platform
- discussing and pointing out the most important components on the board
- dimensions of Micromis Base V1 board
- discussion of sample programs presenting possible applications of the Micromis Base V1 board

We wish you a successful reading!
Check out our Quick Start Guide!
Copyright © 2023 Device Prototype 
|
Polityka prywatności