Testowanie urządzeń elektronicznych

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING

Nieodłącznym elementem projektowania urządzeń elektronicznych jest przeprowadzanie testów w różnych środowiskach. W Device Prototype wykwalifikowana kadra inżynierów i testerów przeprowadza szczegółowe testy na etapie projektowania i produkcji urządzeń, a także w środowisku klienta. Testowanie elektroniki jest niezbędne do identyfikacji obszarów wymagających korekt.

Testowanie urządzeń elektronicznych

Projektowanie i produkowanie elektroniki to dwa z pozoru najważniejsze etapy powstawania nowych urządzeń. Jednak tylko przeprowadzenie testów sprzętu i oprogramowania w różnych środowiskach pozwala jednoznacznie stwierdzić czy wszystkie założenia projektowe zostały spełnione. Rygorystyczne procedury testowe realnie odzwierciedlają przyszłe warunki pracy urządzenia. Precyzyjne określenie wydajności, stabilności działania i jakości pracy pozwala stwierdzić czy urządzenie będzie spełniać wszystkie założenia w trakcie użytkowania. Innymi słowy, testowanie urządzeń elektronicznych i ich oprogramowania umożliwia dokładną weryfikację efektywności działania, trwałości i wytrzymałości.

Na podstawie wyników testów podejmowana jest decyzja o seryjnej produkcji lub konieczności wprowadzenia ewentualnych poprawek i ponownym przeprowadzeniu testów.

Dlaczego testowanie elektroniki odgrywa tak istotną rolę?

Specjalizujemy się w testowaniu urządzeń elektronicznych przez wykwalifikowanych testerów dysponujących wysoce wyspecjalizowaną aparaturę pomiarową. To jedyny miarodajny sposób na sprawdzenie czy nowe urządzenia spełniają wszystkie pierwotne założenia i wymagania klientów. Dodatkowo testy umożliwiają dokładną analizę sposobu działania elektroniki w obudowie, w trakcie ekspozycji na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne (w tym warunki atmosferyczne). Dlaczego to jest takie istotne? Ze względu na niepotrzebne koszty, których można uniknąć, wprowadzając poprawki na etapie testowania, a nie po wyprodukowaniu np. pierwszej serii.

Bez względu na wielkość seryjnej produkcji, testowanie jest integralną częścią całego procesu projektowego. Nawet w przypadku niewielkiego wolumenu produkcyjnego, przeprowadzamy rygorystyczne testy, które nie różnią się niczym od procedur testowych masowej produkcji elektroniki.

Rodzaje testów urządzeń elektronicznych

Każde urządzenie elektroniczne zaprojektowane i wyprodukowane przez Device Prototype przechodzi rygorystyczne testy w zróżnicowanych środowiskach. Liczba, rodzaj i zakres testów są zawsze indywidualnie dopasowane do konkretnego sprzętu, miejsca użytkowania, możliwych zakłóceń, czynników zewnętrznych i innych zmiennych. Do przeprowadzania testów wykorzystujemy specjalistyczną aparaturę pomiarową i różnego rodzaju narzędzia (w tym specjalnie zaprojektowany sprzęt do testowania konkretnych rodzajów urządzeń).

Testowanie urządzenia na etapie projektowania to pierwszy rodzaj badań wykonywanych w środowisku testowym. Testy tego typu umożliwiają wczesne wykrycie potencjalnych problemów, np. z wydajnością, stabilnością działania i odpornością na zmienne czynniki zewnętrzne. Przeprowadzanie testów na etapie projektowania pozwala na szybkie wprowadzenie niezbędnych korekt w celu eliminacji występujących problemów, niezgodności z normami i projektem. Specjalnie przygotowane środowisko testowe naśladuje różnego rodzaju warunki działanie urządzenia.

Testy elektroniki w środowisku klienta

Z kolei testowanie elektroniki w środowisku klienta zakłada przygotowanie środowiska testowego naśladującego warunki pracy, w jakich urządzenie będzie wykorzystywane w przyszłości. Ten rodzaj testów umożliwia szczegółową analizę działania elektroniki wystawionej na ekspozycję różnych zmiennych. Zaliczamy do nich m.in. temperaturę, wilgotność powietrza oraz inne potencjalne zakłócenia, które mogą oddziaływać na urządzenie elektroniczne w trakcie działania. Dodatkowo sprzęt jest sprawdzany pod kątem różnego rodzaju obciążenia, efektywności odprowadzania ciepła w trakcie pracy i stabilności działania.

Po przeprowadzeniu testów urządzenie jest wysyłane do klienta. W kolejnym etapie testy są wykonywane u odbiorcy. Zakończenie testów i analiza wyników pozwalają na wdrożenie ewentualnych korekt. Kolejną usługą jest wykonanie testów zleconych przez biura zewnętrzne. Nie są one wykonywane przez zleceniodawcę. W razie dodatkowych pytań dotyczących testów urządzeń elektronicznych lub innych usług, zachęcamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi doradcami. Oferujemy bezpłatną, niezobowiązującą wycenę.

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING
Copyright © 2023 Device Prototype