Dlaczego warto zatrudnić zewnętrzną firmę do projektu badawczo-rozwojowego?

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING

Powierzenie tak ważnej sfery działalności jak badania i rozwój (B+R, z ang. R&D - research and development) stronie zewnętrznej może wydawać się ryzykowne. Równocześnie przeprowadzenie ich w ramach struktur własnej firmy może okazać się wręcz niewykonalne. Szukamy dziś rozwiązań, finansowania i partnerstwa. 

Co rozumiemy pod pojęciem: badania i rozwój?

Inteligentne organizacje, które chcą utrzymać wzrost i istotne produkty na rynku inwestują w badania i rozwój. Liczne firmy prowadzą działania badawczo-rozwojowe B+R w celu wprowadzania innowacji i ulepszania swoich linii produktów i procedur. Eksperymentowanie z różnymi podejściami oznacza możliwość opracowania zupełnie nowych produktów i usług. Ma to szczególne znaczenie w elektronice - nie chcemy przecież, aby nasz pomysł rozbił się z hukiem jeszcze na etapie koncepcyjnym, gdy okaże się, że przeoczyliśmy szczegóły odnośnie właściwie dowolnego podzespołu, modułu czy funkcjonalności. 

Realizacja przy obecnym stanie technologii może być zwyczajnie niemożliwa, pomysł wspaniały, ale wykonanie kiepskie, a faza testów mająca wskazać, czy coś ma prawo działać jak należy praktycznie nawet się nie rozpoczęła. To częsta historia, choć jest wiele jej odcieni. Badania i rozwój to zatem rozwiązania pionierskie, nowatorskie i z pewnością takie, którymi warto się poszczycić nie tylko w świecie elektroniki, automatyki i robotyki. Cel końcowy to zawsze innowacja i rentowność praktycznych rozwiązań. Coraz częściej napotykamy w polskojęzycznych źródłach, ofertach i opisach procedur takie skrótowce jak B+R, B&R czy R&D - i ten trend cieszy. 

Badania i rozwój “na własną rękę” - czy to możliwe? Rozróżnienia i ryzyko

W teorii można przeprowadzić własne badania, to jest: w całości we własnym zakresie. Jeśli masz pytania dotyczące wizerunku firmy, produktów lub usług, możesz stworzyć ankietę i wysłać ją do listy klientów z prośbą o udział. Oczywiście trudno będzie ocenić ich responsywność albo współczynnik otwartych e-maili do wysłanych, ale to osobna kwestia. Jesteś ciekaw perspektyw produktu lub usługi, którą chcesz zaoferować? Skorzystaj z sieci i sprawdź, co w ogóle jest dostępne na rynku. Te same pytania można zaadresować do swoich pracowników - przeprowadzane w ten sposób rozmowy feedbackowe są coraz chętniej wdrażane przez firmy. Istnieje też mnóstwo narzędzi, choćby oferowanych przez pakiet Google, które mogą w tym pomóc.

Powyższe przykłady to realne opcje, które nie wymagają zewnętrznej firmy badawczej, ale nie dotyczą projektów B+R. Badanie z wykorzystaniem profesjonalnego wsparcia marketingowych to nie to samo, co szeroko zakrojone projekty techniczno-naukowe o wymiarze praktycznym. Rozeznanie i podstawowy research rynkowy jest często mylony z tym, co obejmują badania i rozwój - mowa tu bowiem o ulepszaniu procesów i fizycznych  rozwiązań w kontekście technologii, niekoniecznie zaś w kontekście operacyjności. Urządzenie wygląda wspaniale, ale czy możemy opracować nowy rodzaj akumulatora specjalnie dla niego? Część podmiotów pewnie tak, ale wiele innych nie może sobie na to pozwolić z uwagi na brak wiedzy w tym zakresie, niedobór specjalistów w kadrze czy konieczność podzielenia zasobów. Ta natomiast z całą pewnością odbije się znacznymi kosztami - w dodatku kosztami w fazie planowania kompletnie nieprzewidzianymi. Rozwiązanie to zatrudnienie profesjonalnego zespołu DevicePrototype, którego doświadczenie pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi procesami. 

Projekt badawczo-rozwojowy - na czym polega i jak przebiega?

Większość projektów badawczo-rozwojowych odbywa się w fazach. W pierwszej badawczej zespół formułuje problem, eksperymentuje z nowymi podejściami i sprawdza wykonalność potencjalnych pomysłów na produkt. Pojawia się pewna teza - podobnie jak w świecie naukowym, bowiem możemy mieć przecież do czynienia nawet z prawdziwym przełomem. Następnie przychodzi faza rozwoju, w której zespół przekształca wyniki badań w produkt lub usługę. 

Badania podstawowe stawiają sobie za cel zrozumienie określonego zagadnienia i zbudowanie czegoś na kształt związanego z nim korpusu wiedzy. Bywa, że tak przeprowadzane działania wcale nie mają w założeniach prowadzić do dostrzeżenia sposobów na wdrożenie praktycznych zastosowań komercyjnych, a nawet mogą to być niejako badania o błędach albo o wątpliwościach, ale zawsze przynoszą cenne odkrycia i pozwalają ulepszać produkt. Oczywiście nie są to dziedziny humanistyczne i nikt nie pozostawia ich w tej fazie - z czasem pojawiają się bardziej szczegółowe badania stosowane, które koncentrują się na konkretnych celach handlowych i procedurach. Wreszcie może nastąpić faza realizacji i powstają wówczas faktyczne systemy, metody, procedury, materiały bądź urządzenia. 

Działania badawczo-rozwojowe B+R a outsourcing 

Istnieje wiele praktycznych korzyści, dla których warto przeprowadzić projekt badawczo-rozwojowy w partnerstwie z inną firmą. Na początek: jak zwykle potencjalne przeszkody. Nie trzeba fachowej wiedzy, aby zauważyć, że badania i rozwój różnią się od większości operacji, które firmy wykonują codziennie. Działy badawczo-rozwojowe często wykonują działania bez oczekiwania lub wyraźnego celu, jakim jest natychmiastowy zysk. Dzieje się tak dlatego, że skupiają się one na długoterminowej rentowności firmy.  

Utworzenie wewnętrznego zespołu badawczo-rozwojowego niemal zawsze pochłania znaczne zasoby. Szczegółowe informacje na temat tego, jaki czas i wysiłek należy poświęcić na pozyskanie, rekrutację i zatrudnienie kandydatów lub finansowanie działań badawczych potrafią przyprawić o ból głowy. W większości przypadków organizacjom nie jest łatwo oszacować zwrot z wydatków na badania i rozwój, w większości przypadków z tego powodu pomysły upadają już na starcie. Zewnętrzna firma do projektów badawczo-rozwojowych zapewnia szereg korzyści.

 • Koncentracja na produktach. Działania badawczo-rozwojowe muszą koncentrować się na dostarczaniu innowacyjnych technologii, metod i systemów, które posłużą do opracowania nowych produktów. Nie tworzymy tutaj nauki do celów archiwalnych i nie ma znaczenia, ile czasu poświęcamy na projekt - może to będzie kilka miesięcy, a może kilka lat, ale zawsze powinien on przynosić rezultaty, czyli konkretne korzyści. Outsourcing zmniejsza w ten sposób ryzyko niepowodzenia projektu, ponieważ łatwiej jest kontrolować pracę zewnętrznego zespołu R&D.
 • Kontrola zasobów. Paradoks? Wspomnieliśmy wyżej, że zespół zewnętrzny i jego zasoby możemy kontrolować w zaufaniu i bez obaw… a nawet nierzadko wychodzi to lepiej, niż w przypadku własnej kadry. Potencjalna zaleta outsourcingu B+R to na przykład time-boxing nie działań, a umów. Strategia sprawdza się przy przewidywaniu kosztów projektów badawczych, w których niekoniecznie da się zdefiniować wyniki. Organizacja przeprowadza dokładną analizę kosztów, korzyści i ryzyka, a partnerstwo należy zawsze zaplanować wspólnie i bez zagadek.
 • Dostęp do talentów. W przypadku outsourcingu prac badawczo-rozwojowych nie ma potrzeby inwestowania w pozyskiwanie, utrzymanie albo przekwalifikowanie pracowników… albo we wszystko to razem. Ta różnica jest niczym niebo a ziemia dla firm zlokalizowanych na rynkach, na których znalezienie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej stanowi spory problem. Organizacje korzystające z outsourcingu zyskują praktycznie natychmiastowy dostęp do zespołu ekspertów doświadczonych w realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Zespół jest zgrany, jego członkowie znają siebie nawzajem i potrafią współpracować dla nas - struktury zostały już stworzone i dzięki temu omijamy połowę długości w wyścigu o dobry B+R.
 • Szybszy czas wprowadzania na rynek. Dzięki outsourcingowi badań i rozwoju firmy mogą niemal natychmiast przystąpić do pracy. Rekrutacja pracowników i budowa wewnętrznego zespołu R&D to długa droga, zaś outsourcing to ogromne skrócenie time-to-market.

To dobry czas, by inwestować. Dofinansowania B+R

Jest tego całkiem sporo, zwłaszcza w świetle czegoś tak uniwersalnie i powszechnie dostępnego jak unijne dotacje. Ulga na badania i rozwój jest dostępna od 2016 roku dla wszystkich przedsiębiorców inwestujących w innowacje. Od 2022 roku firmy mogą odliczyć do 200% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji. To tylko niektóre przykłady. O stosunkowo prostym instrumencie, jakim jest z kolei ulga na badania i rozwój, można przeczytać na witrynie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To zresztą jedno z miejsc, w którym warto upatrywać szans projektowych i śledzić programy rozwojowe, granty, kredytowanie oraz możliwość wystąpienia o dotację. Kwestia ta jest szczególnie ważna w przypadku programów ograniczonych czasowo - a zwykle tak jest, i im nowy rok jest młodszy, tym lepiej.  

Dostęp do finansowania B+R zależy między innymi od budżetowania, uwzględnienia różnych jego źródeł, postępu technologicznego na danym polu i oczywiście samego projektu. Nie jest tajemnicą, że zawsze dotyczy to spełnienia warunków kwalifikowalności. W 2023 roku szczególnie zachęcamy do pogłębiania wiedzy pod poniżej zebranymi hasłami:

 • Ścieżka SMART
 • Kredyt technologiczny i kredyt ekologiczny
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Grant rządowy
 • Ulgi B+R
 • Dotacje unijne na B+R
 • Przepisy UE w zakresie badań i innowacji (EUR-Lex)

Szczegółowe informacje (częściowo dostępne tylko w językach innych niż polski) i przydatne linki dotyczące sposobu składania wniosków o dotacje unijne można znaleźć na oficjalnej witrynie Unii Europejskiej

Zespół ekspercki DevicePrototype

Projekt, badania, prototyp, testowanie, wdrożenie. W DevicePrototype zawsze kieruje nami umiłowanie do branż elektroniki, programowania i szeroko pojętego IT. Jeżeli planujesz stworzenie unikalnego urządzenia elektronicznego, to jesteśmy stroną, do której warto się zwrócić. Współpraca jest zawsze przejrzysta, oparta na schematach elektronicznych, a nie zaś na schematach-kalkach rutynowego postępowania - za bardzo cenimy wartość innowacyjności i jasną implementację rozwiązań na każdym szczeblu prac nad projektem. Uwzględnimy wszystkie Twoje preferencje i w razie konieczności zaproponujemy korzystniejsze rozwiązania i ewentualne modernizacje - od projektu PCB aż po ostateczne funkcjonalności. Do zobaczenia w DevicePrototype!

O Autorze

Oskar Pacelt

Long-time blog editor, SEO content creator, originator of advertising campaigns in the fields of electronics and robotics, translator. Passionate about the impact of new technologies on everyday life and related social transformations.
Copyright © 2023 Device Prototype