Projektowanie urządzeń elektronicznych

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING

Elektronika jest bez wątpienia siłą napędową rozwoju współczesnego świata. Urządzenia elektroniczne otaczają nas dosłownie z każdej strony – kontrolują najważniejsze systemy bezpieczeństwa w nowoczesnych samochodach, monitorują funkcje życiowe pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, dostarczają codziennej dawki multimedialnej rozrywki czy też umożliwiają sprawną komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy osobami znajdującymi się nawet na różnych kontynentach. Nic więc dziwnego, że elektronika stanowi tak rozbudowaną dziedzinę techniki, a projektowanie układów i systemów elektronicznych wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniego zaplecza warsztatowego – oprogramowania, sprzętu pomiarowego czy też wyposażenia, umożliwiającego sprawny montaż i integrację urządzeń. W Device Prototype zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach projektu – od pomysłu do produkcji.

Systemy wbudowane – nowoczesne rozwiązania dla wszystkich branż techniki

Pod ogólną definicją systemów wbudowanych (ang. embedded systems) mieszczą się miliony współczesnych urządzeń – począwszy od sprzętu audio-video, poprzez routery sieciowe, aż po komputery pokładowe samochodów czy też kontrolery sterujące pracą defibrylatorów. Systemy wbudowane znalazły także zastosowanie w szeroko pojętej wojskowości, sprzęcie kosmicznym, urządzeniach lotniczych i wielu innych – słowem, wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego przetwarzania danych, komunikacji z innymi systemami (np. za pośrednictwem Internetu) oraz realizowania mniej lub bardziej złożonych algorytmów. Wiele współczesnych systemów wbudowanych wykorzystuje techniki sztucznej inteligencji (AI) czy też oferuje integrację z infrastrukturą Internetu Rzeczy (IoT) – zwykle za pośrednictwem oprogramowania przechowywanego i wykonywanego w tzw. chmurze.

W zależności od zastosowania i oczekiwań odbiorcy (użytkownika bądź zarządcy docelowego systemu), urządzenia „wpadające” w kategorię embedded mogą mieć postać zarówno niewielkich, przenośnych urządzeń noszonych na ciele (tzw. wearables), jak i modułów, umożliwiających np. zdalne monitorowanie i sterowanie potężną infrastrukturą sieci energetycznej. To wszystko sprawia, że projektowanie systemów wbudowanych wymaga wiedzy zarówno z zakresu samej elektroniki (hardware), jak i oprogramowania (firmware), a nawet systemów operacyjnych – bardziej rozbudowane urządzenia wymagają zwykle zastosowania którejś z dystrybucji linuksowych, systemu Windows czy też specjalistycznego, zapewniającego doskonałą szybkość i przewidywalność reakcji, systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS).

Układ elektroniczny

Projektowanie elektroniki i wzornictwo przemysłowe

Znane powiedzenie głoszące, że „jeśli coś służy do wszystkiego, to nie nadaje się do niczego”, doskonale sprawdza się także w świecie nowych technologii – nietrudno zresztą zauważyć, że nie istnieje możliwość zaprojektowania jednej, uniwersalnej elektroniki, która spełni potrzeby wszystkich użytkowników. Przyczyn jest wiele – każdy system wymaga innych podzespołów, interfejsów do komunikacji z innymi urządzeniami, czy wreszcie – ma inne ograniczenia odnośnie do wymiarów bądź warunków otoczenia, w których ma pracować. Mało tego – poszczególne kategorie urządzeń mogą drastycznie różnić się pod względem wymagań dotyczących kosztów produkcji. Przykładowo – o ile systemy wojskowe, kosmiczne, czy medyczne z naturalnych przyczyn należą do najdroższych rozwiązań w świecie nowoczesnych technologii, to już elektronika „zaszyta” w sprzęcie codziennego użytku (np. AGD) jest zwykle projektowana z myślą o minimalizacji kosztów jednostkowych, co ma ogromne znaczenie dla opłacalności przedsięwzięcia w ramach produkcji seryjnej.

W Device Prototype oferujemy usługi projektowania urządzeń elektronicznych, dopasowanych do potrzeb użytkownika, a pod uwagę bierzemy wszystkie aspekty logistyczne przedsięwzięcia i specyficzne wymagania co do zastosowanych technologii. Co więcej, zajmujemy się także wsparciem projektów od strony mechanicznej, dostarczając projekty obudów urządzeń, uwzględniające wymogi nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, odporności na warunki środowiskowe oraz użyteczności. W ramach prototypów oraz małych serii produkcyjnych zajmujemy się także montażem układów elektronicznych (lutowanie w technologiach THT i SMD) oraz integracją urządzeń (montaż mechaniczny, tworzenie dedykowanych wiązek kablowych), programowaniem i przeprowadzeniem procesu uruchomienia oraz testów końcowych.

Programowanie układów

Oprogramowanie webowe

Naturalną konsekwencją rozwoju wdrożeń z zakresu IoT jest wzrost znaczenia nowoczesnych systemów webowych, czyli oprogramowania serwerowego, umożliwiającego m.in. zbieranie danych z urządzeń, gromadzenie informacji w bazach danych, zdalne sterowanie i nadzór nad pracą urządzeń, a także szereg funkcji, znanych z klasycznych stron internetowych – m.in. bezpieczne logowanie, zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami, czy wreszcie – wizualizację danych w postaci tekstu, grafiki, tabel czy wykresów. W Device Prototype wiemy, że sprawne funkcjonowanie aplikacji IoT wymaga opracowania „skrojonych na miarę” systemów webowych, dlatego w ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie projektowania, instalacji oraz bieżącej administracji zarówno głównym oprogramowaniem serwerowym, pełniącym określone funkcje (back-end), jak i interfejsami użytkownika (front-end). Współpracując z nami, masz pewność, że zajmiemy się wszystkimi najważniejszymi aspektami projektu, tworząc kompletne, działające rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania i zapewni długotrwałą, bezawaryjną pracę.

Projektowanie urządzeń elektronicznych – od pomysłu do masowej produkcji urządzeń

Projektowanie elektroniki jest podzielone na etapy. Każdy kolejny proces jest kontynuacją poprzedniego. Pierwszy krok obejmuje szczegółowe określenie wszystkich punktów projektu i przeanalizowanie możliwości ich wykonania. W kolejnym etapie wykonujemy wirtualny szkic urządzenia, składający się ze wszystkich elementów wpływających na wygląd. Następnie projektowanie urządzeń elektronicznych wchodzi w etap wykonywania schematów, rozmieszczenia podzespołów i połączeń na płytce PCB oraz tworzenia oprogramowania (firmware).

Kolejny etap obejmuje wykonanie projektu obudowy, której rozmiary, właściwości i stopień odporności na czynniki zewnętrzne są dostosowane do miejsca i sposobu użytkowania. Budowanie prototypów jest połączone z testowaniem. Po spełnianiu wszystkich norm i wymagań projektowych następuje przygotowanie do seryjnej produkcji.

Device Prototype – kompleksowe projektowanie elektroniki

Na każdym etapie projektowania elektroniki zapewniamy możliwość wprowadzania zmian i dodawania nowych rozwiązań. Cały proces, począwszy od projektu, aż po masową produkcję, wykonujemy samodzielnie. Nie korzystamy z gotowych rozwiązań, których możliwości modyfikacji są ograniczone. Gwarantujemy profesjonalizm, pełną dyspozycyjność i dotrzymanie terminu zakończenia realizacji zlecenia.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez wiadomość e-mail. Oferujemy bezpłatną wycenę i darmowe konsultacje z naszymi doświadczonymi doradcami.

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Copyright © 2023 Device Prototype