Systemy webowe

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING

Systemy webowe to specjalistyczne aplikacje serwerowe umożliwiające zdalną interakcję (m.in. zarządzanie) urządzeniami elektronicznymi. Oprogramowanie może być wykorzystywane do monitorowania stanu urządzeń, sterowania, zbierania danych oraz przeprowadzanie analiz w różnych fazach pracy urządzenia. Dodatkowo oprogramowanie webowe zapewnia funkcjonalność klasycznych stron internetowych, w tym zarządzanie kontami użytkowników, bezpieczne logowanie, zarządzanie uprawnieniami i wizualizację (grafik, tekstu, wykresów, tabel i innych elementów). W Device Prototype specjalizujemy się w kompleksowym projektowaniu, instalowaniu, administrowaniu i aktualizowaniu systemów webowych.

Tworzenie aplikacji webowych – postaw na profesjonalistów z Device Prototype

Do prawidłowego działania aplikacji IoT jest niezbędny odpowiedni system webowy, który został stworzony według precyzyjnych wytycznych. Tworzymy systemy webowe „skrojone na miarę”. Zajmujemy się wszystkimi aspektami projektu. Specjalizujemy się w tworzeniu kompletnych rozwiązań, których sposób działania, liczba i rodzaj funkcjonalności są dostosowane do wymagań użytkowników. Stawiamy na prostą i intuicyjną obsługę interfejsu użytkownika (front-end), jednocześnie gwarantując stabilne, długotrwałe i bezawaryjne działanie głównego oprogramowania serwerowego (back-end).

Systemy webowe – projekt

Każda aplikacja webowa ma swój początek jako projekt. Doświadczona kadra Device Prototype dogłębnie bada potrzeby, wymagania i preferencje użytkowników. Dodatkowo na podstawie szczegółowego wywiadu, precyzyjnie określamy cel oprogramowania. Analizujemy poszczególne etapy wykorzystania aplikacji i definiujemy co klient chce osiągnąć poprzez wprowadzenie systemu webowego. Przeprowadzamy także analizę korzyści wynikających z wdrożenia aplikacji. To pierwszy i najważniejszy etap całego procesu tworzenia systemów webowych. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas w jaki sposób precyzyjnie definiować wymagania klientów i na ich podstawie projektować oraz wdrażać konkretne funkcjonalności.

Dodatkowo w trakcie projektowania systemów webowych precyzyjnie definiujemy liczbę, sposób działania i rodzaj kontrolowanych urządzeń. Ponadto ustalamy w jaki sposób dane będę archiwizowane oraz do jakich funkcji będzie miał dostęp użytkownik. Tak szczegółowy wywiad jest niezbędny do stworzenia kompleksowego projektu oraz wyboru najlepszych platform i technologii, które będą wykorzystywane w trakcie tworzenia systemów webowych.

Tworzenie aplikacji webowych

Następny krok w tworzeniu aplikacji webowych obejmuje ustalenie sposobu zapewniania stabilnej komunikacji pomiędzy serwerem a kontrolowanym urządzeniem (lub urządzeniami). Doświadczeni specjaliści z Device Prototype decydują o wyborze najlepszego protokołu komunikacyjnego (np. WebSockets, MQTT lub HTTP).

Kolejnym krokiem jest stworzenie całej części webowej ściśle według ustalonego projektu. Wykwalifikowani programiści pracujący w różnych technologiach tworzą interfejs użytkownika. Ten etap obejmuje wykonanie szaty graficznej, menu, wybranie kolorów, animacji, ikon, a także sposobu działania poszczególnych sekcji i funkcji.

Jednocześnie programiści zajmują się całą logiką głównego oprogramowania serwerowego (back endu). Ta część jest odpowiedzialna za zarządzanie całą komunikacją z urządzeniami. Budujemy funkcjonalny i intuicyjny w użytkowaniu front-end przy wykorzystaniu takich frameworków jak Angular i React. Z kolei do budowania back-endu korzystamy z takich technologii jak Java, Python, Node.js i innych.

Integracja oprogramowania i urządzenia

W następnym etapie programiści wykonują kompleksową integrację pomiędzy oprogramowaniem i urządzeniami, w celu zapewnienia, płynnej, stabilnej i niezakłóconej komunikacji. Przeprowadzanie są również testy całego systemu w różnych środowiskach.

Dodatkowo testy obejmują sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcjonalności. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niezgodności z projektem, błyskawicznie wdrażamy poprawki i wykonujemy nowe testy.

Wdrażanie systemów webowych

Ostatnim etapem tworzenia aplikacji webowych jest wdrożenie całego systemu. Czas, a także rodzaj i liczba czynności niezbędnych do uruchomienia systemów webowych są ściśle uzależnione od konkretnego projektu. Wdrożenie może obejmować m.in. uruchomienie serwera, instalację sprzętu, przydzielanie dostępu poszczególnym użytkownikom i wiele innych czynności. Cały proces wiąże się również z montowaniem i utrzymaniem całego systemu. Jest to szczególnie istotne w trakcie pierwszego okresu następującego po uruchomieniu aplikacji webowych. Stały monitoring (np. taśmy produkcyjnej) i prawidłowe utrzymanie systemu jest niezbędne do zapewnienia ciągłej, stabilnej i bezawaryjnej pracy oraz realizacji wszystkich założeń projektowych.

Wraz ze zmieniającym się rynkiem, zachowaniami i potrzebami klientów oferujemy usługę ciągłego ulepszania aplikacji webowych. Oznacza to, że nasze systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić możliwość rozwijania, dodawania nowych funkcjonalności i modyfikowania już istniejących.

W razie dodatkowych pytań dotyczących tworzenia aplikacji webowych lub innych usług oferowanych przez Device Prototype, zachęcamy do kontaktu mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Doświadczeni doradcy z chęcią rozwieją wszelkie wątpliwości i zaproponują bezpłatną, niezobowiązującą wycenę systemów webowych dla Twojej firmy.

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING
Copyright © 2023 Device Prototype