Fundusze europejskie a startupy elektroniczne

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING

Startupy jako firmy lub przedsięwzięcia koncentrujące się na jednym produkcie lub usłudze elektronicznej, którą założyciele chcą wprowadzić na rynek, wymagają właściwego finansowania. Korzystanie z funduszy europejskich zasadniczo różni się od pozyskiwania inwestorów innymi drogami i oferuje przejrzystość. Sęk w tym, że dotyczy ich niejako klęska urodzaju, bowiem zagubić się w gąszczu instrumentów i możliwości oferowanych przez Unię Europejską jest naprawdę łatwo.

Rodzaje funduszy europejskich

Istnieją różne rodzaje finansowania: dotacje, instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje i kapitał własny), nagrody z funduszy powierniczych i zamówienia publiczne. Zasady wdrażania wszystkich rodzajów finansowania regulują rozporządzenia. Część z nich to bezpośrednie wkłady finansowe z budżetu UE, które przypominają darowizny dla zewnętrznych beneficjentów. Przysługują zwykle organizacjom i stronom non-profit.  Instrumenty finansowe są środkami wsparcia finansowego udzielanego na zasadzie komplementarności z budżetu w celu realizacji określonych celów polityki Unii Europejskiej. Instrumenty takie przyjmują formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, pożyczek gwarancji i innych instrumentów podziału ryzyka, a w stosownych przypadkach mogą być połączone z dotacjami. Ponadto instrumenty te, wdrażane w partnerstwie z instytucjami publicznymi i prywatnymi, przeciwdziałają nieprawidłowościom w funkcjonowaniu rynku w zakresie dostarczania finansowania zewnętrznego (na przykład małym i średnim przedsiębiorstwom, czyli MŚP) i pozwalają uniknąć wypierania finansowania prywatnego.

Składanie wniosku o fundusze bezpośrednie z Unii Europejskiej

Na procedury finansowania składają się etapy. Są uzależnione od technicznego charakteru dziedziny, dostępnego budżetu i oczekiwanej liczby wniosków. Przed przygotowaniem wniosku zawsze należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi danego naboru, aby upewnić się, że kandydatura jest uprawniona i że nie wyląduje pośród odrzuconych już na wstępie. Szczegółowe kryteria są określone w każdym programie finansowania i indywidualnym naborze. Przed złożeniem wniosku może zaistnieć potrzeba zarejestrowania w komisji. Wytyczne dotyczące zaproszenia określają, czy i w jaki sposób należy to zrobić.

Przygotowanie wniosku to proces czasochłonny. Należy rozpocząć jego przygotowanie przed terminem określonym w zaproszeniu. Trzy zasadnicze kryteria dopuszczalności to:

 • złożenie w terminie - przed upływem terminu określonego w zaproszeniu - za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków,
 • kompletność - wraz z odpowiednimi formularzami administracyjnymi, opisem wniosku i wszelkimi dokumentami uzupełniającymi określonymi w zaproszeniu
 • zwięzłość - szablon wniosku określa maksymalną liczbę stron i ilośc znaków na każde pole do wypełnienia.

Fundusze europejskie - z kim się kontaktować?

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Witryna Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oferuje możliwość wyszukania pracownika Komisji wedle pola działalności lub branży, w jakiej startup lub małe i średnie przedsiębiorstwo poszukuje finansowania. Jeżeli prowadzimy startup, to zwykle tworzymy coś, czego nie ma, a co ma potencjał stać się odkryciem naukowym z prawdziwego zdarzenia - i warto zdać sobie z tego potencjału sprawę. Większość możliwości finansowania, również tych ściśle związanych z badaniami i rozwojem (więcej o projektach B+R przeczytasz na blogu Device Prototype), to działanie realizowane we współpracy, można jednak ubiegać się o grant finansowy jako indywidualny badacz, zespół lub organizacja w ramach działań Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) i Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Wymienienie konkretnych instytucji lub nawet ich bardziej wyspecjalizowanych departamentów nierzadko jednak nie zachęca do rozpoczęcia poszukiwań w praktyce, a raczej można by rzec: zawiłość tematu i ich biurokratyczny charakter wielu wręcz zniechęca. Przyjrzyjmy się miejscom bliższym, do których warto skierować pierwsze kroki. 

PIFE - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dobrym pierwszym krokiem do pozyskania funduszy jest wyszukiwarka zamieszczona na witrynie Portalu Funduszy Europejskich, polskiej stronie rządowej. Można znaleźć tam dane kontaktowe z miejscowymi punktami informacyjnymi podzielonymi według województw i miast, takie jak telefony kontaktowe do konsultantów, adresy mailowe i adresy siedzib. W całym kraju działa ich kilkadziesiąt, a w mniejszych miejscowościach organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne. PIFE są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa. Eksperci są zobowiązani do wyjaśnienia tego, jakie dokumenty przygotować, jak samemu poprawnie wypełnić wniosek, z kim i kiedy się kontaktować, jakie są zasady korzystania z pomocy i jakie kursy i szkolenia możemy podjąć. 

Serwisy krajowych programów Funduszy Europejskich

Poszukiwanie informacji poprzez wyszukiwarkę i słowa kluczowe może być w tym przypadku frustrujące. Zwyczajnie trudno rozeznać się w mnogości programów i czasami złudnie podobnym nazewnictwie. Warto spojrzeć na to jako na aspekt pozytywny - skoro jest ich tak wiele, to oznacza to, że możliwości są szerokie i wciąż powstają nowe. Oto przykłady programów krajowych i ich budżet.

Mapa Dotacji UE, czyli startupy nie tylko elektroniczne

Rodzi się pytanie - no dobrze, ale w jaki sposób programy dotyczące infrastruktury powiązanej z celami polityki UE wiążą się ze startupami i wyspecjalizowaną elektroniką? Spójrzmy na konkretne przykłady. Drogą do nich jest Mapa Dotacji UE przygotowana w ramach witryny zawierającej kontakty do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Stanowi ona praktycznie niewyczerpane, bo wciąż rosnące źródło pomysłów i multimediów. Jest platformą, w której możemy zostać zauważeni przez potencjalnych partnerów i klientów. Oto kilka przykładów konkretnych realizacji projektu w ramach dotacji, których samo zatytułowanie budzi już skojarzenia bliższe z działalnością startupową - zamieszczamy je w artykule przede wszystkim jako potwierdzenie tego, że do otrzymania dotacji z programów rozwojowych nie trzeba być usługodawcą lub przemysłowcem mocno rozwiniętym i obecnym na rynku od dłuższego czasu. 

W chwili powstawania tego artykułu (marzec 2023 r.) liczba projektów zrealizowanych i zamieszczonych na Mapie Dotacji UE wynosi 298113, ich łączne finansowanie opiewa na kwotę 1 197 377 607 751,35 zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 708 313 261 285,26 zł. Pod tym wynikiem wyszukiwania można znaleźć aktualnie ponad 80 projektów zorientowanych na hasło startup. Rozpiętość dofinansowania UE na liście obejmuje kwoty od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Daje to interesujący i z pewnością napawający optymizmem pogląd na skalę opisywanych inicjatyw.

Obszary działania dotacji projektowych i ich kategorie

 • Administracja
 • Badania, rozwój, innowacje
 • Bezpieczeństwo
 • Energetyka
 • Kultura i sztuka
 • Nauka i edukacja
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona zdrowia
 • Praca i integracja społeczna
 • Rewitalizacja
 • Rozwój firm
 • Telekomunikacja i e-usługi
 • Transport
 • Turystyka
 • Współpraca międzynarodowa

Postaw na startup elektroniczny z DevicePrototype

Oprócz finansowania każdy startup wymaga profesjonalnego wsparcia i partnerstwa z doświadczonymi na rynku. W DevicePrototype wesprzemy Cię usługami prototypowania układów elektronicznych, rozwiązaniami integracji systemów i możliwościami produkcji. Wykonujemy kompleksowy design, tworzymy oprogramowanie układowe i przeprowadzimy testy. Gdy uzyskamy pewność, że wszystkie komponenty zostały przygotowane prawidłowo, znacznie skrócisz czas time-to-market dzięki temu, że z DevicePrototype możesz realizację swoich pomysłów poprzez pełnoskalową produkcję - razem z wytworzeniem wszystkich elementów i umieszczeniem urządzenia w pudełku. Jednocześnie zachęcamy oraz pogłębiania wiedzy i wyszukiwania informacji pod frazami takimi jak: 

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • EIC Accelerator - program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2023
 • Dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego
 • Dotacje dla mikrofirm
 • Kredyt na innowacje technologiczne
 • Europejskie konkursy dla startupów
O Autorze

Oskar Pacelt

Long-time blog editor, SEO content creator, originator of advertising campaigns in the fields of electronics and robotics, translator. Passionate about the impact of new technologies on everyday life and related social transformations.
Copyright © 2023 Device Prototype