Dlaczego warto zadbać o design urządzenia elektronicznego?

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING

Podczas tworzenia projektu urządzenia elektronicznego musimy skupić się na wielu aspektach, oczywiście jednym z podstawowych elementów produktu elektronicznego jest płytka PCB z elementami, które w odpowiedniej konfiguracji mogą być sterowane przez stworzone wcześniej oprogramowanie. Patrząc na większość urządzeń elektronicznych w naszym otoczeniu zazwyczaj nie widzimy układów elektronicznych, oczywiście nie widzimy też oprogramowania wgranego na układ sterujący urządzeniem, widzimy jednak obudowę, która stanowi podstawę i najważniejszy dla użytkownika element designu.

Perfekcyjnie dopracowany design jest podstawą urządzeń największych firm technologicznych na świecie takich jak Apple czy Samsung, jeśli firmy te osiągnęły sukces w dużej mierze przez fantastyczny i przyjemny dla użytkownika wygląd urządzenia to możemy postrzegać to jako wyraźny sygnał skierowany w stronę innych producentów urządzeń elektronicznych - zdecydowanie warto zadbać o dobry projekt designu w produkcie i zamówić projekt wzorniczy dla naszego urządzenia.

Dlaczego wzornictwo przemysłowe jest dobrym wyborem?

Na samym początku warto abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie - czym jest wzornictwo przemysłowe? Jest to zestaw działań polegających na zaprojektowaniu oraz stworzeniu produktu, który będzie odpowiadał potrzebom użytkowników. Jednak z czego składa się proces projektowania form przemysłowych? Proces ten jest bardzo zaawansowany i zazwyczaj zajmuje bardzo dużo czasu, który wynika z całego ogromu pracy nad projektem, taki projekt składa się z kilku głównych etapów.

 • Badania potrzeb użytkowników
 • Sprawdzenia wymagań zleceniodawcy i dostosowania do nich odpowiednich cech produktu docelowego
 • Opracowania kilku koncepcji projektowych
 • Wykonanie korekt w koncepcjach na podstawie uwag zleceniodawcy
 • Opracowania wizualizacji wybranej przez zleceniodawcy koncepcji
 • Stworzenia projektu konstrukcji danego urządzenia
 • Wykonania prototypów
 • Przeprowadzenia testów z użyciem prototypów
 • Nadzorowanie badań z testerami
 • Wprowadzanie korekt na podstawie uwag osób testujących produkt
 • Sporządzenia dokumentacji projektowej
 • Nadzoru nad wdrożeniem urządzenia do produkcji

Aby lepiej zrozumieć każdy z procesów oraz poznać zadania jakie musi wykonać projektant wzornictwa przemysłowego wyszczególnimy oraz opiszemy każdy z nich.

Badanie potrzeb użytkowników

Podczas tego procesu pracy projektanta zostaje wykonany research umożliwiający określenie tego jakich produktu może wymagać użytkownik oraz jakie są wady i zalety obecnych na rynku produktów. Na podstawie tego badania projektanta form przemysłowych możemy określić wymagania klientów oraz sporządzić listę funkcjonalności, które warto wdrożyć do końcowego produktu.

Sprawdzenie wymagań zleceniodawcy i dostosowanie do nich odpowiednich cech produktu docelowego

Gdy proces badania rynku zostanie podsumowany projektant może przejść do analizy wymagań od zleceniodawcy, tutaj bardzo istotna jest projektowa specyfikacja produktu dostarczona na początku projektu wzorniczego przez zleceniodawcę. Specyfikacja ta powinna zawierać wszystkie ważne cechy urządzenia, które zostaną wdrożone w trakcie trwania procesu projektowego. Po analizie badań rynkowych oraz specyfikacji zespół projektowy szuka rozwiązań pozwalających na połączenie wymagań zleceniodawcy do wymagań rynku.

Opracowanie kilku koncepcji projektowych

W zależności od wymagań klienta oraz potrzeb projektowych projektowanie produktu może składać się z jednej koncepcji projektowej jak i z dziesięciu, w przypadku gdy oczekujemy projektu wzorniczego nowych produktów zazwyczaj będziemy potrzebowali nieco więcej koncepcji niż w przypadku chęci modyfikacji projektu, który jest już od kilku lat na rynku i nie potrzebuje tworzenia projektu produktu od zupełnego początku. Ilość koncepcji projektowych ustalana jest zazwyczaj podczas pierwszych badań projektu, gdy określone są pierwsze wymagane cechy wzornicze produktu. Ten etap pracy zazwyczaj jest najbardziej ciekawy dla samego zleceniodawcy, może on bowiem zobaczyć jak będzie wyglądał jego produkt, otrzymuje też kilka zupełnie innych projektów, które musi przeanalizować i wybrać ten, który najbardziej chciałby rozwijać. Bardzo istotny jest fakt, że wycena projektu wzorniczego zmienia się w zależności od ilości wymaganych koncepcji.

Wykonanie korekt w koncepcjach na podstawie uwag zleceniodawcy

Po zapoznaniu się z projektem koncepcji dostarczonych w formie modeli 3D lub rysunków zleceniodawca może zwrócić uwagę na możliwe ulepszenia produktu oraz poprosić o wykonanie zmian w konkretnej wersji produktu.

Opracowanie wizualizacji wybranej przez zleceniodawcy koncepcji

Gdy zostanie wybrana koncepcja, która według zleceniodawcy jest najbardziej odpowiednia dla tworzonego projektu produktu przemysłowego, projektant wzornictwa przemysłowego rozpoczyna tworzenie wizualizacji urządzenia, wtedy też otrzymujemy materiały marketingowe, które pozwolą nam na rozpoczęcie sprzedaży produktu, który mamy zamiar wprowadzić na rynek.

Stworzenie projektu konstrukcji danego urządzenia

Na podstawie wykonanych wcześniej koncepcji zespół projektowy tworzy pełną konstrukcję urządzenia, w trakcie tego etapu prac zostaje stworzony profesjonalny projekt wzorniczy produktu zawierający wszystkie konieczne elementy wizualne oraz mechaniczne.

Wykonanie prototypów

Podczas wdrażania nowego produktu bardzo istotnym elementem pracy projektanta jest wykonywanie prototypów konkretnej konstrukcji, śmiało możemy przyjąć, że każdy kompleksowy projekt wzorniczy powinien posiadać ten etap prac. Jeśli specyfikacja produktu zakłada użycie elementów zakupionych od zewnętrznych dostawców to projektant oprócz wykonania prototypu zajmuje się także tymczasowym koordynowaniem dostaw podzespołów do urządzenia. Ze względu na trudność tego procesu oraz ogromne nakłady pracy związane z budowaniem prototypowych wersji produktu najczęściej to właśnie ten etap wymaga największego budżetu. Oczywiście bardzo dużo zależy tutaj od zleceniodawcy, ponieważ to właśnie on określa ilość prototypowych produktów, które chce otrzymać.

Testowanie prototypów

Kolejnym etapem procesu projektowego dla nowego produktu są testy urządzenia, projektant wykonuje je zgodnie ze specyfikacją produktu, sprawdza poprawność działania oraz bada prototyp pod kątem właściwych cech użytkowych. Testy mają zazwyczaj miejsce po wyprodukowaniu jednego prototypu aby w razie błędów lub problemów z konstrukcją niskim kosztem wprowadzić korekty i stworzyć kolejną, ulepszoną wersję prototypu. Gdy projektant wykona testy to może przejść do przekazania prototypów do zleceniodawcy w celu oceny jakości i rozwiązań projektowych, które w tym momencie możemy zobaczyć na własne oczy.

Nadzorowanie badań z testerami

Bardzo częstym ruchem podczas tworzenia nowego produktu są testy z użyciem zewnętrznych betatesterów - pomagają one wskazać możliwe ulepszenia całej koncepcji produktu. W trakcie tego etapu projektant zbiera informacje od osób testujących produkt i na ich podstawie może wprowadzić poprawki do projektu.

Wprowadzanie korekt na podstawie uwag osób testujących produkt

Po wykonaniu testów i zebraniu informacji od testerów oraz rozmowach ze zleceniodawcą projektant wprowadza poprawki umożliwiające rozwój nowego produktu i dostosowanie go do szerszego grona użytkowników, często zleceniodawcy decydują się na ponowną produkcję prototypów i kolejne testy w przypadku znaczących zmian w projekcie.

Sporządzenie dokumentacji projektowej

Gdy efekty prac nad projektem są zadowalające i stwierdzamy, że osiągnęliśmy właściwy projekt wzorniczy, projektant tworzy dokumentację techniczną pozwalającą na rozpoczęcie produkcji urządzenia, wtedy też osoba, która zleca projekt produktu otrzymuje cały zestaw materiałów niezbędnych do ewentualnych modyfikacji w projekcie oraz analizy kosztów produkcji.

Nadzoru nad wdrożeniem urządzenia do produkcji

Gdy zleceniodawca wyraża chęć dalszej współpracy z zespołem projektowym, zespół ten może także przejąć nadzór prac przemysłowych i wspierać zleceniodawcę podczas uruchamiania produkcji własnych urządzeń.

Jak widzimy proces projektowy dla interdyscyplinarnych projektów wzorniczych to nie tylko kilka rysunków i jeden model 3D, a cały zestaw prac związanych z wdrożeniem produktów na rynek. Mimo, że pracy nad projektem jest bardzo dużo to wielokrotne weryfikowanie założeń projektowych oraz liczne konsultacje sprawiają, że otrzymujemy produkt przemyślany, dopracowany i zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi trendami w zakresie designu i funkcjonalności.

Ile czasu trwa projektowanie produktu?

Zerkając na powyższe akapity łatwo możemy wywnioskować, że projektowanie designu urządzenia trwa bardzo długo ze względu na ilość prac, jednak jest kilka kryteriów, które decydują o czasie potrzebnym na uzyskanie pełnego projektu podczas wdrażania nowego produktu.

Grupa docelowa do, której ma być skierowany produkt - w przypadku produktów skierowanych do dużych grup odbiorczych takich jak fani majsterkowania, właściciele kotów, posiadacze samochodów czy też gracze komputerowi łatwiej określić realne potrzeby użytkowników poprzez ankiety i rozmowy niż w przypadku bardzo wąskich grup docelowych takich jak piloci samolotów, posiadacze profesjonalnych urządzeń CNC czy też producenci mebli sklepowych. Im mniejsza jest docelowa grupa odbiorcza tym więcej czasu potrzeba aby znaleźć osoby z którymi można przeprowadzić na przykład ankietę, której wyniki pomogą w dostosowaniu projektu.

Ilość wymaganych koncepcji projektowych - jeśli klient wymaga tylko jednej koncepcji projektowej to sporządzenie jej zajmie zdecydowanie mniej czasu niż w przypadku wymogu w postaci pięciu różnych koncepcji, które projektant wzornictwa przemysłowego musi skrupulatnie opracować.

Wielkość urządzenia - mimo, że nie jest to zawsze wyznacznik czasu trwania projektu to możemy zakładać, że im większe urządzenie chcemy zaprojektować, tym więcej elementów będzie posiadać. Gołym okiem widać też różnicę pomiędzy zaawansowanym automatem do wydawania napojów a obudową czujnika chłodniczego. Każdy projektowany element to kolejne godziny wymagane na projekty, wizualizacje, budowę prototypów i co najważniejsze testów.

Badania z testerami - jest to zakres zadań, którego trwanie jest zazwyczaj zupełnie niezależne od projektanta, wliczamy go jednak w czas trwania projektu. Jeśli zleceniodawca chce badać funkcjonalność urządzenia wśród grupy 20 osób przez tydzień to samo koordynowanie testów oraz zbieranie danych będzie zajmowało zdecydowanie mniej czasu niż w przypadku grupy 200 osób, które testują urządzenie przez miesiąc.

Oprócz wymienionych wyżej punktów jest też wiele innych zależności, które bardzo często wynikają już w trakcie pracy nad projektem wzornictwa przemysłowego. W zależności od projektu możemy przyjąć terminy:

 • od 1 do 3 miesięcy na prosty projekt, który nie zakłada więcej niż dwóch koncepcji projektowych i nie przewiduje testów z użytkownikami
 • od 3 do 6 miesięcy na średniozaawansowany projekt, który nie zakłada więcej niż trzech koncepcji projektowych i przewiduje testy z małą ilością testerów w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie
 • od 6 do 9 miesięcy na zaawansowany projekt, który nie zakłada więcej niż trzech koncepcji i przewiduje testy z wykorzystaniem maksymalnie 100 testerów w czasie nie dłuższym niż miesiąc
 • od 9 do 12 miesięcy na zaawansowany projekt, który zakłada trzy koncepcje projektowe, produkcje zaawansowanych prototypów oraz testy z wykorzystaniem maksymalnie 150 testerów w czasie nie dłuższym niż miesiąc.

Warto pamiętać jednak, że są to tylko założenia i określenie szacunkowego trwania projektu wzornictwa przemysłowego jest możliwe dopiero po poznaniu wszystkich niezbędnych informacji na temat projektu.

Wycena projektu wzorniczego - od czego zależy koszt projektu?

Podczas wyceny prac zespołu wzorniczego duże znaczenie ma zakres prac, który należy wykonać aby otrzymać finalny projekt. W akapitach powyżej możemy znaleźć informacje o zależnościach projektowych, które mają wpływ na czas trwania projektu, również w tym przypadku wycena projektu wzorniczego zależy od wymienionych wyżej kryteriów, a także od liczby prototypów, zaawansowania designu samego urządzenia, które szczególnie wpływa na projektowanie produktu, a także metod docelowej produkcji urządzenia. Bardzo trudno jest podać zakresy cenowe ze względu na to, że tworzenie projektu wzorniczego przebiega inaczej w każdym projekcie.

Jak przygotować się na rozmowę na temat projektu własnego produktu?

Aby zespół projektowy mógł szybko i możliwie jak najdokładniej wycenić oraz określić czas trwania projektu związanego z wdrożeniem produktów niezbędne będą informacje takie jak:

 • planowany czas wprowadzenia produktu na rynek
 • lista grup odbiorczych do których ma trafić produkt
 • planowany koszt docelowy urządzenia
 • dokładny opis wszystkich cech produktu
 • wymagana ilość koncepcji projektowych
 • informacja o wymaganej ilości prototypów
 • informacje o chęci prowadzenia testów

Gdy zespół projektowy otrzyma wymienione wyżej informacje będzie mógł stworzyć wycenę projektową oraz określić możliwy czas trwania projektu.


Jak widzimy proces projektowania nowego produktu to bardzo zaawansowany proces, który pozwoli nam rozpocząć produkcje a później sprzedaż produktu skierowanego do konkretnych grup odbiorczych. Pamiętajmy, że design produktu to element, który może dodać nam ogromną przewagę względem konkurencji i nie warto z niego rezygnować na rzecz uniwersalnych rozwiązań.

W przypadku zainteresowania stworzeniem projektu wzorniczego lub pełnego produktu elektronicznego zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie przedstawimy swoje pomysły i zaprojektujemy świetnie wyglądający i działający produkt!

O Autorze

Marcin Lesiński

Founder of DevicePrototype, a lover of electronics, 3D printing and applied science, he has been gathering his knowledge since he was 14. Fan of rock music and British movies.
Copyright © 2023 Device Prototype