Dlaczego warto zdecydować się na kontraktowy montaż elektroniki?

ELECTRONICS · DESIGN · CONSULTING

Kontraktowy montaż elektroniki to zwykle znacznie szerszy wachlarz usług, niż wskazuje samo nazewnictwo branży. Specjaliści w tym zakresie świadczą usługi obejmujące szeroki zakres wsparcia inżynieryjnego na różnych etapach cyklu życia produktu, od pierwszych faz projektowania po wdrożenie. Uwzględniają także kwestie logistyczne. 

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów i ograniczenie zbędnych wydatków - nie ma branży, w której wdrożenie związanych z nimi zasad i procedur nie byłoby konieczne na każdym polu działania. Przyjrzymy się, jakie zalety oferuje kontraktowy montaż elektroniki i zbierzemy je w jeden zwarty, konkretny pakiet. Odpowiadamy na pytanie: dlaczego warto wybrać współpracę z dostawcą usług EMS w elektronice?

Produkcja elektroniki - to, czego potrzebujesz na start

Do produkcji elektroniki o wysokim stopniu złożoności niezbędna jest dedykowana linia produkcyjna i zaplecze technologiczne. Produkcja kontraktowa umożliwia delegowanie spraw związanych z montażem produktu i niezbędną kontrolą jakości, podczas gdy zasoby firmy mogą zostać wykorzystane w inny sposób. Wiedza nie ma właściciela, ale nie ma też ceny - zauważmy już na starcie, że koszt montażu lub produkcji kontraktowej jest zależny przede wszystkim od planowanej wielkości produkcji. Jeżeli cena przy zamówieniu kilku sztuk urządzenia okaże się zaskakująca, to również warto zdać sobie sprawę, co się w niej kryje i od czego jest uzależniona - to zwykle rozpoczęcie produkcji wymagające ustawiania maszyn, zaprogramowanie ich, a w przypadku montażu układów elektronicznych między innymi koszty zamówienia szablonu dla pasty lutowniczej.

Elektronika - łańcuch dostaw

W montażu elektroniki szczególną uwagę poświęca się kilku obszarom. Pierwsza kwestia to kwestia logistyczna - od tego wszystko się zaczyna i właściwie na tym także się kończy. Precyzyjnie: mowa o zarządzaniu łańcuchem dostaw. W dobie gwałtownego wzrostu przepływu produktów strategia ta powinna być zawsze dostosowana do indywidualnego klienta i jego celów biznesowych. Kluczowymi czynnikami w tym procesie są szczegółowa analiza rynku materiałów, z których składa się produkt, identyfikacja potencjalnych zagrożeń w łańcuchu dostaw w celu zaprojektowania optymalnej strategii łańcucha dostaw, a w rezultacie minimalizacja kosztów. Dobra strategia to zatem niskie koszty, redukcja ryzyka materiałowego i ciągłość dostaw. Stworzenie jej podwalin na początku współpracy z DevicePrototype to rozsądny krok.

Minimalizacja konieczności inwestycji

Brak konieczności inwestowania w sprzęt, linie czy hale produkcyjne to spore odciążenie budżetu. Nie wszystkie firmy są w stanie pozwolić sobie na rozbudowany, kompleksowy obszar produkcyjny z całym koniecznym inwentarzem. Co więcej, problem ten może dotyczyć podmiotów niezależnie od ich wielkości. Produkcja elektroniki kontraktowej jest odpowiedzią na te trudności i jest opłacalna również wtedy, gdy ilości produktów nie są duże lub zapotrzebowanie na produkcję jest nieregularne. Zamiast inwestować w linię produkcyjną, możesz zlecić ten proces DevicePrototype, który zajmie się projektowaniem, produkcją i zadbaniem o jakość. Zlecenie produkcji podmiotowi zewnętrznemu pozwala skupić się na innych obszarach prowadzenia działalności, takich jak badania i rozwój, sprzedaż i marketing.

Produkcja elektroniki bez “zamrożonych” środków

W branży produkcji lub montażu elektroniki konieczne jest sformułowanie i prowadzenie indywidualnej polityki zakupów dla każdego komponentu. Zapewnienie ciągłości dostaw wspomniane wyżej w kontekście łańcucha logistycznego i zabezpieczenie materiałów do produkcji są niezwykle istotne - właściwie otwierają cały wachlarz dalszych działań. Nierzadko jednak zabezpieczenie większych ilości materiałów wiąże się z ryzykiem zamrożenia środków finansowych w materiale, który może nie zostać natychmiast wykorzystany w produkcji. Produkcja kontraktowa daje możliwość zlecenia dostawcy EMS zaopatrzenia w materiały, a tym samym bezpiecznego finansowania.

Wsparcie na każdym etapie

Wsparcie gwarantowane przez dostawcę EMS już na wczesnym stadium projektowania ułatwia najbardziej efektywną i skuteczną realizację celów biznesowych w kolejnych etapach. Projektowanie oznacza bowiem nie tylko tworzenie schematu do dalszego wykorzystania w praktyce, ale także pierwszą analizę jakości i wydajności - rozpoczyna się wówczas poszukiwanie najbardziej opłacalnych rozwiązań dla procesu produkcyjnego w celu szybszego, a więc i tańszego, montażu produktu, ale bez pogarszania jego jakości. Jak to sprawdzić? To proste: założyć już na wstępie, że “testowalność” i “sprawdzalność” produktu ze wszystkimi swoimi aspektami pozostanie kluczowym celem od początku do końca współpracy. Podejście to już od pierwszych faz procesu koncentruje się na tworzeniu możliwości testowania wyrobu pod kątem jego niezawodności i opłacalności jego produkcji.

Bez zatrudniania ekipy specjalistów i doszkalania kadry

Nierzadko firmy i inne podmioty działające w szeroko pojętych branżach inżynieryjnych muszą stale rozszerzać zakres obowiązków swoich pracowników, doszkalać ich lub cyklicznie modyfikować politykę zatrudnienia. Produkcja kontraktowa z DevicePrototype eliminuje konieczność zatrudniania zespołu ekspertów w danej dziedzinie, ponieważ jako profesjonalny partner EMS mamy do dyspozycji kompetentny personel złożony z  wykwalifikowanych specjalistów. Doświadczenie i dogłębna znajomość realiów i zależności w montażu elektroniki mają dużą wartość dla zapewnienia, że produkt otrzyma profesjonalne wsparcie pod każdym względem i na każdym etapie: przed, w trakcie i po produkcji.

Nowe technologie, nowe perspektywy

Ostatni aspekt to ten, który najtrudniej opisać wymiernymi wskaźnikami, lecz jednocześnie najtrudniej przecenić. Współpraca z zespołem inżynierów oznacza nie tylko wymianę świadczonych usług, ale również wymianę koncepcji, myśli i perspektyw. Technologiczny know-how to wiedza o metodach lub technikach wykonywania czegoś, zwłaszcza czegoś technicznego lub praktycznego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak luźno zdefiniowaną współpracę konsultacyjną nieco doprecyzować: mogą to być projekty, procedury, metody wraz z nagromadzonymi umiejętnościami i doświadczeniem w rękach profesjonalnego personelu i wszystko, co rysuje przed partnerem DevicePrototype ścieżki rozwoju działalności. Mamy doświadczenie w projektach takich jak:

  • IoT (Internet of Things, z ang. Internet Rzeczy)
  • Przemysłowe systemy wysokiej integracji - technologie magazynowe oraz kompletacyjne
  • Elektronika użytkowa
  • Systemy wearables - inteligentne ubrania
  • Smart Home - automatyka domowa i/lub budynkowa
  • Systemy bezpieczeństwa oraz wykrywania zagrożeń
  • Połączenia GSM, GPS, RS485, RS232, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, radiowe
  • Aparatura medyczna
  • Systemy analizujące otoczenie

Dla menedżerów i zarządców zajmujących się wszystkimi aspektami biznesowymi związanymi z wydajnością zawsze istnieją perspektywy na więcej. Praktycznie zawsze oznacza to podejmowanie wysiłków na przestrzeni podgałęzi branży lub na ich pograniczu wraz ze wspomnianym know-how, odpowiednią strategią i strategicznym partnerstwem w tle. A na owe partnerstwo warto zdecydować się jak najprędzej. Decyzja o kontraktowym montażu elektroniki to nie tylko początek współpracy - to początek owocnej w doświadczenia i wymianę myśli relacji, która zaprocentuje w niedalekiej przyszłości. 

O Autorze

Oskar Pacelt

Long-time blog editor, SEO content creator, originator of advertising campaigns in the fields of electronics and robotics, translator. Passionate about the impact of new technologies on everyday life and related social transformations.
Copyright © 2023 Device Prototype